Budget

Vi kan også være behjælpelige med udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter.
Formålet med et driftsbudget er at kunne vurdere, om virksomheden er rentabel. Derudover fungerer det som sammenligningsgrundlag for selve regnskabet, så man løbende kan agere efter det.
Et likviditetsbudget viser virksomhedens pengestrømme, så man kan se, hvornår der er behov for likviditet.