Månedsrapportering

Udover selve bogføringen tilbyder vi at udarbejde en egentlig månedsrapport og gennemgå den med din virksomheds ledelse. Den månedlige rapportering giver overblik over virksomhedens indtjening og kan fungere som beslutningsgrundlag for virksomhedens fremdrift.